فروش سی دی ورزشی

سی دی های اموزشی ورزشی را از کارشناس ارشد این رشته مطالبه نمایید. مشاور شما در امر آموزش ورزشهای مختلف و علم تمرین هریک از انها، رژیم کاهش و افزایش وزن با تمرینات ورزشی، تجویز حرکات اصلاحی جهت درمان انحرافات گودی و برامدگی کمر و سایر نواحی بدن. ونیز نحوه مدارا با آسیب هاب ورزشی.

                              مشاوره برای شما هزینه ای نخواهد داشت.

                                         شماره تماس: ٠٩١٢٢٠۵٨۴۵٧

/ 0 نظر / 42 بازدید