فروش سی دی های آموزشی ورزشی

 الف 1           آموزش ماساژ عضلات بدن 

الف 2            آموزش فوتبال برای نوجوانان و نونهالان (انتشارات هیومن کینتیک)

الف 3           high powered plyometric تمرینات انفجاری و کسب توان   (انتشارات هیومن کینتیک) توسط   Jim Radcliffe' MS از دانشگاه Oregan

الف 4            تمرینات انفجاری و کسب توان  سال  1994

الف 5           بدنسازی با وزنه و دستگاه های بدنسازی

الف 6           آموزش کشتی (تکنیکهای فرار از خاک حریف)  (انتشارات هیومن کینتیک)

الف 7           آموزش بدنسازی با وزنه توسط استاد علیرضا عامری و استاد محسن شاکری قهرمان سنگین وزن آسیا

الف 8          تجزیه و تحلیل مهارتهای تمرین با وزنه (وضعیت صحیح و غلط بدن در بدنسازی)          توسط  Tracy L.Pellett   (انتشارات هیومن کینتیک)

الف 9           تغذیه ورزشی توسط قهرمان المپیک خانم  Crissy Ahmann

الف 10         مربیگری سرعت  (انتشارات هیومن کینتیک)

الف 11         آموزش دو و میدانی  (دو ها) (انتشارات هیومن کینتیک)

الف12          آموزش دو و میدانی شامل استارت،دو با مانع،امدادی،فارتلک،پرش سه گام و پرش با نیزه

الف13          تمریناتی برای سرعت، چابکی و تندی  (انتشارات هیومن کینتیک)

الف14          تمرینات قدرتی و مقاومتی با یار کمکی(دو نفره)   (انتشارات هیومن کینتیک)

الف15          روند انجام تست دوپینگ - اندازه گیری ناهنجاری بدنی دانش آموزان (فیلم قدیمی است)

الف16          توان برای ورزش و آمادگی بدنی(انتشارات هیومن کینتیک) -  آموزش مقدماتی ژیمناستیک به کودکان(فیلم قدیمی است)

الف17          مراحل رشد حرکتی افراد  (تصویر با موزیک - فیلم قدیمی است)

الف18          آموزش والیبال به دختران (انتشارات هیومن کینتیک)

الف 19         آموزش والیبال دختران

الف 20         آموزش هندبال

الف 21         آمادگی عضلانی (Muscle Fitness)  (انتشارات هیومن کینتیک)

الف 22         سرعت برای ورزش و آمادگی و پلایومتریک (انتشارات هیومن کینتیک)

الف 23         انعطاف پذیری و مدیریت آسیب های ستون فقرلت (انتشارات هیومن کینتیک)

الف 24         نرم افزار عضله  ( Muscle )

الف 25         نرم افزار تنفس  ( Respiratory)

  الف 26      DVD    ایروبیک توسط  خانم    Sharon Mann  (گرم کردن، آمادگی قلبی 1 و 2، سرد کردن)

الف 27        ایروبیک  توسط خانم  Marie Doris

الف 28        ایروبیک  توسط خانم   Marie Doris 

الف 29        کسب قدرت و توان با تمرینات یوگا سطح 2 توسط آقای  Baron Babtiste

الف 30        آموزش پینگ پنگ (گرفتن راکت بصورت مدادی)   

 

 تلفن تماس جهت تهیه فیلمهای مذکور

۶٩٠٠٧۶۵-٠٩١٧

 

/ 0 نظر / 14 بازدید